LKS Jedność Rozmierka - strona oficjalna

Strona klubowa

Ostatnie spotkanie

Victoria ŻyrowaJedność Rozmierka
Victoria Żyrowa 2:1 Jedność Rozmierka
2018-11-10, 13:00:00
    relacja »

Buttony

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Victoria Żyrowa 2:1 Jedność Rozmierka
Unia II Żywocice - Krapkowice 3:1 Adamietz Kadłub
LZS Radawie 1:5 Unia Raszowa - Daniec
Górnik Januszkowice 4:4 LZS GKS Izbicko - Otmice
KS Sławięcice K - Koźle 1:1 Korona Krępna
Odra Kąty Opolskie 4:3 Błękitni Jaryszów
Źródło Krośnica 0:2 Start Dobrodzień

Sponsorzy i Partnerzy

Historia Jedności

KRÓTKA HISTORIA WIELKIEGO KLUBU…

Wiele wskazuje na to, że klub z Rozmierki jest jednym z pierwszych zrzeszeń sportowych, jakie powstały w powiecie strzeleckim, a początki działalności Klubu sięgają wiosny 1946 roku. Inauguracyjne zabranie odbyło się 22 marca 1946 roku i przyjmuje się, że jest to data powstania Klubu. Pierwszym prezesem został Jan Mróz, wiceprezesem Bernard Piontek. Paweł Mojza natomiast przejął obowiązki skarbnika organizacji, a Ryszard Mróz został instruktorem organizacyjnym.

Początki funkcjonowania klubu sportowego to trudne lata tuż po II wojnie światowej, zapamiętane, jako czasy obowiązkowej pracy w gospodarstwach rodziców, a także brak wolnego czasu na przyjemności. Nie działały jeszcze regularne rozgrywki ligowe i często dochodziło do pojedynków przeciwko reprezentacjom okolicznych wsi.

Drużyna Jedności z końca lat 40’


W górnym rzędzie od lewej: Henkel, Kozioł, Lazarek, Grinert, Blum.
Rząd środkowy: Piontek, Kandziora, Golec. Rząd dolny: Gebauer, Dambiec, Pakosz.


Regularne rozgrywki ligowe rozpoczęto organizować najprawdopodobniej dopiero na przełomie 1949 i 1950 roku, gdy w innych wsiach zawiązały się organizacje sportowe. W zespole z Rozmierki na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych występowali m.in.: Helmut Blum, Alojzy Piontek, Stefan Dambiec, Bernard Kozioł, Franciszek Klosak, Adolf Golec, Heinz Kandziora, Jerzy Pakosz, Jan Grinert, Alfred Gebauer a także Henkel, Czok, Skoberla, Dzięba, Lazarek, Hentschel, Patoła, Szłapa, Mol i inni. W kolejnych latach do drużyny dołączali m.in. Paweł i Ginter Radziej, Erich Lizoń, Józef Radziej, Herbert Bieniek, Augustyn Dambiec i inni.

Pomimo, iż w początkach działalności Klubu dominującą dyscypliną była piłka nożna, równolegle, lecz nie już tak prężnie, rozwijały się inne dyscypliny sportowe. Corocznie organizowano „Święto Sportu”. Na przełomie lat 50. i 60. rozmierecka organizacja była finansowana przez Zakłady Wapiennicze. W tym samym okresie Klub poszerzył swoją oficjalną działalność sportową o sekcje piłki ręcznej kobiet i mężczyzn oraz tenisa stołowego. W piłkarskiej drużynie pojawiły się wówczas takie osoby jak: Józef i Walenty Radziej, Jerzy Mróz, Adolf Kalka, Józef Greipel, Józef Szymeczek i inni.

W latach 1961-1962 przeniesiono boisko z ulicy Polnej na Szkolną, a Klub, dołączając do formułującego się prężnie na terenie powiatu Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, zaniechał używania nazwy Jedność. Sukcesy odnosili wtedy tenisiści stołowi, biorąc udział w rozgrywkach nawet na szczeblu okręgowym. Podstawę drużyny stanowili wtedy Helmut Kandziora, Augustyn Dambiec, Jan Bednarek i Hubert Klosak. Rywalizowano również z rówieśnikami z innych miejscowości w różnych dyscyplinach lekkoatletycznych. Organizowane powiatowe Spartakiady Ludowych Zespołów Sportowych angażowały w rywalizację sportową nie tylko młodzież szkolną, ale i starszych. Do dziś wspominane są lekkoatletyczne rekordy i osiągnięcia Bernadety Wyrwoł, a także zwycięstwa reprezentacji Rozmierki w ramach turniejów pomiędzy wioskami w różnych dyscyplinach.

W latach 60. poziom organizacyjny Klubu jak na owe czasy był bardzo wysoki, a kreatorami sukcesu byli: jeden z założycieli zespołu Leopold Mróz; dyrektor szkoły w Rozmierce – Stefan Świtała oraz Józef Radziej, a ponadto Augustyn Kandziora i Teodor Węgrzyk. W owym czasie do drużyny piłkarskiej stopniowo dołączali Karol Piontek, Karol Nocoń, Józef Goczoł, Piotr Długosz i inni. Jedni osiągali wiek seniora, inni z kolei przychodzili do Rozmierki w wyniku zmiany stanu cywilnego i przeprowadzki.

W latach 70. LZS Rozmierka przeżywał kolejny okres rozkwitu i dalszego wzmacniania pozycji w wyniku umiejętnego gospodarowania oraz zaangażowania zdolnych zawodników. Seniorzy zajęli I miejsce w rozgrywkach o Puchar Polski na rok 1971 Delegatury Piłki Nożnej w Strzelcach Opolskich. W drużynie seniorów występowali już wówczas m.in.: Józef Kozioł, Bernard Kasza, Edmund Maciołek, Hubert Popanda, Piotr Krancioch, Franciszek Oczko, Bernard Kusidło, Ernest Gorgosz, a przede wszystkim niezapomniany lider zespołu – Piotr Długosz.

Seniorzy Jedności z 2 połowy lat 70’


Górny rząd od lewej: Gorgosz E, Rikert B., Kasza B., Długosz P., Długosz B., Małek M., Janoszka G.
Dolny rząd: Piontek J., Maciołek E., Popanda H., Krancioch P., Piontek H., Kusidło B.


Prawdopodobnie, w Rozmierce od początku istnienia działała również drużyna juniorów, choć do lat 70. raczej bez przyporządkowania ligowego. Natomiast w 1973 roku zgłoszono do rozgrywek drużynę trampkarzy, która z niewielkimi przerwami w latach 80. nadal reprezentuje Klub na szczeblu Podokręgu (od sezonu 2013/2014, jako młodzicy).

W roku 1978 drużyny juniorów i seniorów wywalczyły pierwszy, historyczny awans do A-klasy, prowadzonej przez OZPN w Opolu. Dla seniorów był to niestety tylko jednoroczny epizod, natomiast juniorzy nigdy już nie spadli z tego poziomu ligowego. Koniec lat 70. to również początkowy okres masowej emigracji do RFN-u, co znacząco wpłynęło również na Klub z Rozmierki. Wyjechało wówczas mnóstwo znakomitych zawodników i działaczy. Mimo napływu kolejnych młodych piłkarzy strata nie została uzupełniona. Należy jednak podkreślić niesłabnące przywiązanie byłych zawodników do Klubu oraz ich znaczące wsparcie. Z początkiem lat 80. zespoły piłkarskie nadal godnie reprezentowały Klub w rozgrywkach ligowych. W silnym zespole juniorów występowali późniejsi znakomici zawodnicy seniorów m.in.: Joachim Sołtysek, Klaudiusz Radziej, Henryk Kaczmarczyk, a także Roman Długosz, Edmund Bryś, Zygmunt Cichoń, Manfred Dambiec, Bernard Golec, Rajmund Szafarczyk, Hubert Szłapa, Gerard Piontek, Jan Gawlik. W drużynie seniorów w tamtym czasie występowali m.in.: Alojzy Rudol, Bernard Długosz i Jerzy Pakosz. Drużyna tenisa stołowego do 1985 roku również regularnie występowała w A - klasie, a jej członkami byli m.in.: Alfred Polok, Andrzej Nadolski, Klaudiusz Radziej, Zygmunt Cichoń i Jan Długosz, który, zdobywając kolejno mistrzostwo gminy i województwa, osiągnął 5 miejsce na Mistrzostwach Polski.


Lata 80. to stabilne wyniki drużyn piłkarskich, pomimo problemów kadrowych i organizacyjnych. Najlepsi zawodnicy zasilali zakładowe drużyny ze Strzelec Opolskich, ale nawet bez nich pozostali piłkarze LZS-u radzili sobie w rozgrywkach i nigdy nie było większego zagrożenia spadkiem do C-klasy.

Na początku lat 90. przyszły kolejne sukcesy i czołowe pozycje Klubu we współzawodnictwie LZS-ów na poziomie gminnym. W 1993 roku drużyna seniorów ponownie wywalczyła awans do A-klasy, co stało się wyzwaniem organizacyjnym i sportowym. Z drużyną awans wywalczyli wówczas: Marek Waloszek, Rajmund Piontek, Henryk i Zygmunt Kaczmarczyk, Dariusz Goczoł, Alfred Golec, Klaudiusz Radziej, Joachim Sołtysek, Ryszard Trojanowski, Dariusz Sikorski, bracia Krzysztof, Robert i Marek Goczoł, Arnold Kokot, Piotr Hermasz, Marek Rygoł, Waldemar Pandel, Marek Kapica, Robert Tomala, Artur Konieczny, Waldemar Greipel, Andrzej Hornik i inni.

W tym czasie, oprócz wymienionych już zawodników wpływ na działalność w organizacji Klubu mieli również: odpowiedzialny za sprawy gospodarcze Henryk Hermasz; sekretarz – Bernard Długosz oraz Józef Goczoł, Damian Piątek, Jan Smykała, Andrzej Trochimiuk i Alojzy Rudol. W pierwszej drużynie pojawiali się także, oprócz już wspomnianych, także Tadeusz Wojdak, Artur Tokarz, Marek Bytomski i inni.


W czerwcu 1996 roku zorganizowano rocznicowe obchody i dwudniowy festyn z okazji 50-lecia LZS Rozmierka. Ponadto, latem tego samego roku odbyły się wybory nowego zarządu Klubu. Prezesem został Joachim Kaczmarczyk, który sprawuje tę funkcję do dziś. W roku tym zmarło wielu zasłużonych działaczy, w tym Bernard „Beno” Długosz, na którego część corocznie organizowany jest turniej. Grę w zespole seniorów rozpoczęli m.in.: Robert Hentschel, Tomasz Glinka, a nieco później Roman Pandel, Roman i Stanisław Ochwat, Damian Ziegler, Mirosław Wilczyński. Drużyna juniorów kontynuowała rozgrywki w A - klasie. W jej składzie byli wtedy m.in.: Marcin Dejda, Artur Giemza, Klaudiusz Glik, Marcin Hermasz, Piotr Kamiński, Rafał Kobus, Marek Kozioł, Mariusz Krzyżanowski, Jarosław Kusidło, Grzegorz Orzeł, Marek Piontek, Paweł Radziej, Mariusz Rudnik, Andrzej Smykała, Marek Sklebic, Mariusz Pabisiak i inni.

Seniorzy Jedności z końca lat 90’


Górny rząd od lewej: Skrobała J., Kaczmarczyk J., Bytomski M., Skrobała M., Mróz K., Hentschel R., Mróz T., Wilczyński M., Breguła A., Golec A., Siewierski R. Dolny rząd: Radziej K., Kusidło J., Pabisiak M., Wojdak. T., Hermasz M., Pandel W. U dołu: Trojanowski R.,


Koniec lat 90. przyniósł kolejne sukcesy sportowe. Rozmierka praktycznie nie schodziła z podium, a 6-krotnie była bezkonkurencyjna, we współzawodnictwie LZS-ów gminy Strzelce Opolskie. Mimo kolejnych znaczących strat w kadrze seniorów, będących efektem emigracji zarobkowej, drużynie w 1998 roku udało się zdobyć Puchar Polski na szczeblu Podokręgu, a w sezonie 1999/2000 wygrać rywalizację w klasie B. Zespół pierwszej drużyny uzupełnili m.in.: Marcin Hermasz i Marek Sklebic. Nie wiele gorzej radzili sobie również juniorzy, występujący nadal w klasie A. Liczne roczniki oraz duży potencjał piłkarski, czyniły z młodych zawodników silny zespół. W drużynie juniorów występowali wtedy: Piotr Kusidło, Piotr Pabisiak, Rafał Rudol, Damian Lorek, Damian Ploch, Daniel Piontek, Tomasz Polok, Grzegorz Małek, Tomasz Orzeł, Wojciech Witoń, Dariusz Urbańczyk, Robert Rajtor, Krystian Kachel, Krzysztof Golas, Paweł Radziej, Krzysztof Greiff, Rafał Małek, Marcin Polok, Marcin Mleczek i inni.

Przełom wieków przyniósł kolejne sukcesy Jedności Rozmierka. Efektem dobrze prowadzonej polityki transferowej oraz faktu, że w okolicy nie działały drużyny seniorów, zespół zasilili m.in.: Tomasz Mróz, Adam Breguła, a nieco później Grzegorz Szłapa. Ponadto do drużyny dołączyli byli juniorzy: Jarosław Kusidło, Mariusz Krzyżanowski, Mariusz Pabisiak i inni. Mieszanka rutyny i młodości oraz kolejne wzmocnienia i rotacje w kadrze wpłynęły na zwyżkę poziomu gry i upragnione sukcesy. W zespole seniorskim pojawiali się: Roman Kornafel, Sławomir Trzask, Grzegorz Małek, Dariusz Urbańczyk, Rafał Rudol i inni.


W 2002 roku przyszedł historyczny awans drużyny juniorów do II ligi wojewódzkiej. W drużynie juniorów występowali wówczas m. in.: Krzysztof Greiff, Rafał Kozioł, Marcin Mleczek, Adrian Gorgosz, Łukasz Hermasz, Rafał Małek, Łukasz Mleczek, Mariusz Pasiak, Michał Stawiarski, Dariusz Borecki, Rafał Szczeblewski, Adam Kaczmarczyk, Kamil Mleczek, Jacek Kusidło, Łukasz Skrzypiec, Adam Aleks, Kamil Mleczek i Łukasz Szczeblewski.

W pierwszej dekadzie XXI wielu, oprócz ważnych osiągnięć sportowych Jedność rozwinęła się także pod względem organizacyjnym i ekonomicznym. W 2000 roku dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców i wszystkich organizacji działających we wiosce przeprowadzono remont budynku klubowego w Rozmierce i podjęto decyzję o budowie dodatkowego boiska. Powstało również zadaszenie jednej z trybun.

Juniorzy Jedności w II lidze rozegrali 3 sezony, po czym zostali zdegradowani o klasę niżej, jednak po dwóch kolejnych sezonach, pod wodzą Klaudiusza Radzieja, udało się wrócić na szczebel wojewódzki. Drugi awans wywalczyli m. in.: Łukasz Łazarek, Rafael Kwoczała, Artur Kowalski, Paweł Jasiński, Mateusz Mleczek, Andrzej Brzezina, Rafał Grabolus, Damian Szłapa, Wojciech Wachtl, Sebastian Wojdak, Bartosz Berlak, Rafał Kandziora, Dariusz Lipok, Piotr Polok, Tomasz Piontek, Marcin Szłapa, Rafał Rudnik i Bartłomiej Wojdak. Udane występy w II lidze i sezonowe zdobycze punktowe na poziomie 50 pkt. przyczyniły się do ugruntowania pozycji Jedności w lidze. W 2007 roku na ławce trenerskiej juniorów zasiadł Wojciech Witoń, który rok wcześniej pojawił się w Klubie, jako trener drużyny seniorów. Po wspomnianej zmianie trenera, drużynę wzmacniali stopniowo: Joachim Gawlik, Robert Porada, Krzysztof Kuźniak, Tomasz Skrzypczyk, Paweł Giełzak oraz Gabriel Suchan, Dawid Koloch, Dawid Skowronek, Gabriel Kwoczała, Dominik Goczoł, Patryk Kokot, Tobiasz Porada i Piotr Wawrzyniak i inni.

W 2008 roku podjęto decyzję o kolejnej rozbudowie obiektu i wybrukowaniu południowej trybuny, a także zamontowaniu krzesełek dla kibiców. Przy okazji, zbudowano scenę przeznaczoną na występy oraz wybetonowano fragment placu z myślą o organizacji imprez tanecznych. Nie lada przedsięwzięciem stała się także, zapoczątkowana w 2010 roku, budowa nowego obiektu klubowego – szatni oraz systematyczne zagospodarowywanie terenu wokół niego. Dzięki przychylności władz lokalnych i wielkiemu zaangażowaniu członków Klubu i mieszkańców wsi, powstała nowa siedziba Klubu.

Drużyna seniorów Jedności reprezentowała przez kilka lat Klub w B - klasie, by w 2010 roku zdobyć awans do A – klasy. Zespół reprezentowali wówczas: Krzysztof Kuźniak, Tobiasz Porada, Wojciech Wachtl, Robert Porada, Andrzej Brzezina, Rafał Rudol, Paweł Radziej, Rafał Kandziora, Mariusz Klubikowski, Rafał Rudnik, Michał Hałek, Joachim Gawlik, Adam Kaczmarczyk, Mariusz Życzyński, Jacek Kusidło, Tomasz Orzeł, Piotr Pabisiak, Sebastian Wojdak, Michał Kopa, Tomasz Skrzypczyk, Rafał Szczeblewski, Bartosz Berlak, Łukasz Hermasz, Paweł Jasiński, Piotr Polok, a w trakcie kolejnego sezonu dołączył Artur Ciecior, który stał się grającym trenerem i swoją funkcję pełnił do końca sezonu 2012/2013. Z czasem kadra zespołu seniorów uległa znaczącej zmianie. Dołączyło kilku utalentowanych juniorów, a z innych klubów przyszli m.in. Mateusz Wojs, Krzysztof Domerecki, Krzysztof Nocoń.

W 2013 roku dokończono całkowite ogrodzenie obiektu w Rozmierce, wydzielono trybunę dla kibiców gości i uzupełniono detale, które sprawiają, że stadion w Rozmierce stał się dumą wszystkich mieszkańców. W wyniku reorganizacji rozgrywek latem 2013 roku drużynę juniorów zgłoszono do rozgrywek juniorów starszych (roczniki 1995-1998), a dotychczasowych trampkarzy do rozgrywek młodzików (rocznik 2001 i młodsi).


To jedynie niewielki fragment historii Jedności Rozmierka, historii, która wciąż dzieje się na naszych oczach i wspólnie ją tworzymy…

Źródło:
"LKS Jedność Rozmierka 1946 - 2011" Kusidło J.

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 144, wczoraj: 804
ogółem: 2 359 460

statystyki szczegółowe

Gdzie mamy kibiców?

free counters

free counters

 

 

 

Prawa autorskie

Materiały zawarte na stronie mogą być wykorzystywane, wyłącznie jeśli zostanie podane ich źródło: jednoscrozmierka.futbolowo.pl
Pobieranie materiałów ze strony oznacza automatycznie zgodę na wykorzystanie zwrotne innych materiałów

 

Radio

 

 

Kontakt

 

Logowanie